• Máy in kính
  • Máy in màn hình điện tử
  • IR Dryer (Hot Wind)
Các trường hợp